Takaisin aloitussivulle

Yhdistyksen päätavoitteet

Venäjää puhuvien opiskelijoiden yhdistys on yksi TKY:n nuorimmista yhdistyksistä. Yhdistys perustettiin 03.03.2005 tavoitteena yhdistää venäjää puhuvat opiskelijat ja kaikki venäjän kulttuurista kiinnostuneet ihmiset. ORS:n rivistossä on 25 jäsentä eri kouluista ja osastoilta, sekä valmistuneita, että vasta opiskelevia. Etsimme jatkuvasti uusia yhteistyopartnereita TKK:n muista yhdistyksistä ja muiden oppilaitosten samantapaisista yhdistyksistä, kuten esimerkiksi TKY:n HEBA ja Kauppakorkeakoulun SAMOVAR-yhdistys. ORS:n päätavoite on järjestää tilaisuuksia, joissa kaikki kiinnostuneet voisivat tutustua venäjän nykykulttuuriin ja TKK:n venäjäkielisiin opiskelijoihin. Meidän järjesto pyrkii huolehtimaan Venäjältä TKK:lle vaihto-opiskelemaan tulleista opiskelijoista, sekä auttaa heitä sopeutumaan tutustuttamalla Suomalaiseen kulttuuriin ja täällä asuviin ihmisiin. Pidämme ovet avoimina kaikille Venäjän kulttuurista kiinnostuneille ihmisille. Eräänä tärkeänä tavoitteena pidämme vahvojen suhteiden luomista meidän yhdistyksen ja Venäjällä liiketoimintaa harrastavien yritysten välille.

Организация русскоговорящих студентов - одна из самых молодых организаций TKY. Она была основана 03.03.2005 с целью объединить всех русскоговорящих и интересующихся Россией студентов Финляндии и Хельсинского Университета Технологий (ниже ХУТ) в частности. В рядах ОРС состоит примерно 35 человек из разных учебных заведений и факультетов, как учащихся, так и уже закончивших учебу. Мы постоянно ищем организации ХУТ и других учебных заведений, с которыми можно сотрудничать. Одни из таких организаций - местная организация НЕВА и SAMOVAR из Высшей Комерческой школы. Главной целью ОРС является организация мероприятий, где все заинтересованные могут познакомиться с культурой современной России и рускоговорящими студентами ХУТ. Мы стремимся помочь студентам приехавшим из России адаптироваться к Финской культуре и учебе в ХУТ. Мы рады видеть в своих рядах всех желающих узнать русских людей, живущих и учащихся в Финляндии. Одной из наиважнейших задач мы считаем формирование крепких и продуктивных взаимоотношений нашей организации с представителями компаний заинтересованных в российском рынке и русскоговорящих спетциалистах. Для достижения этой цели мы организовываем озакомительные поездки на фирмы.

Arkisto: